Samtal/coaching i Karlstad och online

Är det något i ditt liv du vill ta tag i och förändra eller kanske en utmaning du behöver hantera men vet inte hur? Är du redo att investera tid, energi och anlita professionellt stöd är du välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslös samtal om hur ett samarbete skulle kunna se ut.


Genom mina år som chef, ledare, sjuksköterska, coach och medmänniska har jag mött, samtalat och coachat människor genom trauman, konflikter, separationer, oro, stress och olika livsavgörande val. Varje människa och situation är unik. Tillsammans sätter vi mål och gör en plan för din coaching. Om du önskar kompletterar vi den med träningsupplägg eller stressreducerande aktiviteter.


Jag använder min kunskap och erfarenhet, de verktyg och metoder jag lärt mig genom åren till att möta dig där du är och skräddarsy din behandling. När jag ser tillbaka har många av mina senare coachinguppdrag börjat med coachingsamtal och därefter utvecklats till att inkludera andra aktiviteter som främjar hälsa eller minskar stress och oro. Min erfarenhet och kunskap om träning, yoga, meditation och hypnos är en möjlighet vi kan väva in i coachingarbetet om du skulle vilja det.


Sätta mål och uppnå det

För dig som vill ta kommandot i ditt liv.

Istället för att vara som ett löv i vinden och svara an på de möjligheter som eventuellt kan komma att dyka upp från omvärlden sätter du dig i förarsätet, tar action och skapar ditt bästa liv - fyllt av det som DU vill fylla det med.

Det här är ett arbete som för bästa effekt görs grundligt och starta med att lära känna dig själv så du säkert sätter DITT mål och inte ett mål som är styrt av förväntningar utifrån, tex från föräldrar, vänner, kollegor eller från samhället och vår kultur. Därefter gör vi en tydlig och genomförbar plan för hur du jobbar mot och uppnår ditt mål.



Livscoaching och samtal

När livet utmanar kan det vara skönt att ha en oberoende och professionell part att samtala med. Jag jobbar alltid med tystnadsplikt både avseende VEM som anlitar mig, VAD vi samtalar om/jobbar med och HUR vi gör det. Med mig kan du prata om händelser, tankar, känslor, drömmar, mål mm utan att censurera. Allt det du säger stannar hos mig. När du är redo så coachar jag dig framåt så att du kommer vidare och hittar ditt sätt att hantera anledningen till att du kontaktade mig.


Tillsammans kan vi arbeta med begränsande/hämmande reaktioner och beteenden, vi kan arbeta med att strukturera och effektivisera din arbetsvardag och samtidigt skapa tid och utrymme för träning, återhämtning, social tid, egen tid, mm, vi kan identifiera och jobba med dina långsiktiga mål och bryta ner till delmål och aktiviteter för hur du på bästa sätt uppnår dem, utforska och diskutera existentiella frågeställningar, meningen med livet eller annat som är viktigt för dig.


Tillsammans skräddarsyr vi vårt samarbete och kommer överens om målsättning och struktur för arbetet.


Konflikthantering

Oavsett om det rör konflikter på jobbet eller i relationer så har konflikten ofta uppstått med anledning av något eller flera av nedanstående:

  • missförstånd och tolkningar
  • oförmåga att skilja på sak och person
  • bristande insikt och förståelse om vad som kan anses vara rimligt
  • outtalade förväntningar

För att kunna lösa en konflikt behöver parterna vilja förstå vad en konflikt är, varför konflikten uppstått samt aktivt vilja bidra till att lösa konflikten. Arbetet med att lösa en konflikt leds med fördel av en oberoende och professionell part. Jag använder gärna DISC eller andra verktyg för ökad självkännedom och förståelse - för att värderingsfritt och respektfullt kunna samtala om våra beteenden och reaktioner.


Förberedelser när ett liv ska börja och när ett liv precis har börjat

Att bli förälder är omvälvande. Du förstår att det kommer förändra ditt liv men vet inte hur. Det kan skapa tankar, känslor, oro och stress som är helt normala men som kan vara svåra att prata om med nära och kära. Som nybliven förälder kan den nya livssituationen och ansvaret kännas överväldigande och svårt att hantera. I ett sådant läge kan det vara både välgörande och befriande att få samtala med en coach som håller strikt på tystnadsplikten.


Jag är även sjuksköterska och kan möta dig i frågor om hur din eller din partners kropp påverkas under och efter graviditet och förlossning.


Om du önskar kan vi även hitta ett samarbete kring coaching och stöd under och efter förlossningen.


Förberedelser i livets slutskede

Vi kommer alla att dö. De flesta av oss får ingen förvarning. Men en del av oss kommer dö av sjukdom och få besked som gör att vi kommer veta på ett ungefär när och hur vi ska dö. Det är för de flesta en oerhört stor utmaning som väcker många tankar och känslor som kan kännas svåra, rentav outhärdliga att hantera.


Det finns en rad professioner som kan finnas som samtalspart och stöd. Önskar du ett privat oberoende alternativ är du välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal. Det gäller även dig som anhörig.




Oavsett av vilken anledning du önskar anlita mig som coach eller samtalspart är du varmt välkommen att höra av dig för en förutsättningslös dialog om samarbete.