Braveheart.work 

Holistisk hälsa och ledarskap 


Holistisk hälsa


Holistisk hälsa betyder hälsa för hela dig, alla delar av det som är du. Och vilka delar vi människor består av definieras på olika sätt. Ett sätt är att se människan som kropp, känslor och tankar. Ett annat sätt är att se människan som kropp, själ och ande. ett tredje sätt är att se människan som olika lager, koshas. 


Mitt holistiska synsätt är helt frikopplat från religion eller någon fast beskrivning av vad helheten består av. Min övertygelse är att vi menar samma sak när vi beskriver vilka olika delar du består av, vi har bara olika sätt att uppleva det, olika sätt att formulera oss. När jag möter DIG så utgår vi ifrån DITT sätt att definiera dig själv, det viktiga är att alla delar kommer med så att vi tar hand om HELA DIG, då jobbar vi i en holistisk kontext och med holistisk hälsa. Hälsa för alla delar av dig.


För en del av oss kan det kännas utmanande att ta hand om alla delar av oss. Kanske finns det någon del som du helst vill skynda förbi. Det är ok att det känns så men betänk då att alla delar av dig hänger ihop och påverkar varandra. Om det är någon del av dig som inte mår bra kommer det att påverka alla andra delar av dig. Låt det holistiska synsättet på hälsa få landa som en mjuk efterlängtad inbjudan att ta hand om alla delar av dig.


Braveheart.work - att modigt följa sitt hjärta