Hypnoyoga

Hypnoyoga är ett mjukt och kraftfullt verktyg för bättre hälsa och mående samt personlig utveckling och läkande. 

Med hjälp av det hypnotiska tillståndet minskar du kontakten med ditt "mind" till förmån för en fördjupad kontakt med ditt undermedvetna. Det är ett naturligt tillstånd, du kommer vara närvarande, medveten och minnas det du är med om. Mest av allt är det ett vackert tillstånd, präglat av lugn samtidigt som det ger oss en kraftfull möjlighet att med hjälp av den fördjupade kontakten med ditt undermedvetna förstå, förändra och läka.  I hypnoyoga använder vi den fördjupade kontakten med ditt undermedvetna med yogapositioner, rörelser, pranayama och/eller breathwork i kombination med frågor och suggestioner (förslag). Olika klasser har olika inriktningar. 


* Hypnoyoga yin för att balansera flödet av chi i dina meridianer


* Hypnoyoga chakra för att balansera dina chakran


* Hypnoyoga pranayama för att fördjupa din förståelse för balansen och dansen i detta livet


* Hypnoyoga soma för att knyta kärleksfull kontakt och utbyta information med alla delar av din fysiska kropp


För dig som vill dyka djupare i möjligheterna med hypnoyoga är du välkommen att boka en enskild skräddarsydd session eller klass för fler deltagare, i egen regi eller för events.Syftet med hypnoyoga är att 

* ge hälsoeffekterna av både det hypnotiska tillståndet och yoga/pranayama

* fördjupa kommunikationen mellan den fysiska kroppen, själen och psyket 


Målet med hypnoyoga är att 

* bidra till förbättrad holistisk och hållbar hälsa

* utveckla och stärka individens förmåga att göra holistiskt hälsosamma och hållbara val.


Hypnos + yoga = hypnoyoga. Ett vackert och kraftfullt verktyg för ökad självkännedom och läkning.